joi, 24 decembrie 2015

Simfonia a IX-a de Ludwig van Beethoven


motto: „Creația întoarce cântare lui Dumnezeu / Lumină din Lumină, suflet adevărat, / Duhul muzicii face Lumină în noi / Când cu aripa-i în zbor ne atinge, / Răsună pașii Omului liber / Pe dalele Împărăției, / Slavă Ție, Hristoase!” (L.v. Beethoven, „Missa Solemnis”).

Viziunea creștină nu admite nici soartă, nici predestinare, care ar fi în contradicție cu libertatea de alegere dintre Bine și rău. ci numai menirea Destinului Hristic de mântuire și restaurare a Chipului originar al creației, Chip denaturat prin căderea în păcat. Această menire nu este însă o lege implacabilă, ci o asumare de bună voie și conștientă, de către fiecare persoană, a acestui Destin Hristic de mântuire.
Prin muzica sa, Beethoven arată din plin că și-a asumat conștient și cu fermitate acest Destin Mesianic de restaurare a creației, misiune inspirată prin revelație de Dumnezeu și întărită prin Daruri speciale de geniu și sfințenie. Muzica sa are un caracter transcendental, este profundă, complexă, dinamică și armonioasă, pătunde cele mai adânci straturi ale conștiinței, acolo unde are loc confruntarea dintre Arhechipul divin și „fără-de-chip-ul” satanic.
În partea I-a (Allegro ma non tropo) spațiul de luptă este cel spiritual, lăuntric. Valuri de har, energie și putere divină se revarsă în muzica sa, creând viziunea conlucrării artistului genial cu divinitatea. Greutatea acestui război lăuntric cu întunericul și păcatul este una dintre cele mai mari, căci vrăjmașul nostru este nevăzut și suntem atacați fără veste, de aceea această luptă este mult mai grea decât oricare alta; ea presupune multe pericole, mai ales pentru cei ce nu stau necontenit în stare de veghe.
Iată de ce universul duhovnicesc (de desăvârșire) implică multe sacrificii interioare și suferințe, pentru că cel care luptă se află în permanentă opoziție cu spiritul lumii căzute, spirit pe care Beethoven îl identifică cu „spiritul micimii”, de pe urma căruia el însuși a avut foarte mult de suferit. El însă își asumă această Golgotă, acceastă Cale Împărătească grea „de la suferință la bucurie”, după cum afirmă el însuși. Treptele acestui urcuș către Împărăție sunt trepte de desăvârșire lăuntrică, sugestiv revelate în muzica sa.
Partea a II-a (Molto vivace) sugerează dinamica desăvârșirii, printr-o Horă de idealuri și virtuți, de o rară frumusețe și armonie (Cercul-Hora fiind simbolul perfecțiunii). Prin forța pasiunii și a voinței, sufletul este propulsat pe trepte tot mai înalte. Chiar dacă biruința este foarte grea, hotărârea de a-și continua Calea este în acord  cu cuvintele lui Beethoven: „Trebuie să merg mai departe? Trebuie!” (Muss es sein? Es muss sein!)
Partea a III-a (Adagio molto cantabile). Pentru cei însetați de Adevăr și de sporire spirituală, care știu s-o asculte și s-o înțeleagă, muzica lui Beethoven deschide ochii orbi ai sufletului, creând viziuni tainice substanțiale, de ritual sacru, deschide porțile Împărăției lăuntrice, unde Treimea și-a făcut Lăcaș, iar Duhul Sfânt, Mângâietorul, îl mângâie și-l unge pe Omul îndumnezeit, ca Fiu al Împărăției.
Muzica sa are un caracter novator, eliberator și purificator, prin trezirea conștiințelor asupra sensului major al vieții. Muzica lui Beethoven reprezintă astfel arhetipul luptei pentru mântuirea persoanei umane prin propria sa lucrare și propriul răspuns față de Creator, dar în același timp și Arhetipul restaurării întregii creații sub acțiunea Harului dumnezeiesc.
În partea a IV-a (Finale) ritualul plin de evlavie și smerenie al liturghiei pământești unită cu liturghia cerească plină de măreție sacră deschide Calea împărătească, la capătul căreia renaște, prin biruința asupra răului, Poporul lui Dumnezeu ales, din Oda Bucuriei, cântare de recunoștință și slavă, adusă lui Dumnezeu, de o frumusețe profetică.

Carmen Caragiu (1965-2015)
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu