vineri, 2 octombrie 2015

Cum sari de la una la alta? (57)Realitatea se mișcă singură, nu prin voința ta „corectoare”, prin opintire în gol. Nu trebuie să asociezi figurile care-ți trec prin minte cu semnificația de autodezechilibru. Cum faci ca „figurile” să nu te dezechilibreze? Interpretează prin „planuri” – perspectivă dinamică. O ușă dărăpănată ce se tot clatină din balamele = o aripă de fluture (imagine mărită), dreptunghiulară, cât ușa. Iluzii optice. Coordonarea mișcărilor. Mintea nu reține trăsăturile, chipul, amănuntele, cuvintele. Nu se poate scrie pe apă. Realitate firavă. Catharsis: toată energia blocată-n obiecte se-ntoarce la tine. Cel în a cărui inimă nu e Duhul, nu e unificat nici în el însuși, ci dezbinat, sfâșiat, pentru că, fiind puternic și aducând cu Sine viață nouă, atrage toate puterile sufletului la Sine. În infinitate și nehotărnicie mintea se află în largul ei. Se revarsă în cei uniți putere de viață de la unul la celălalt. Limitarea egoismului. Credință neîndoielnică. Numai credinței i se dezvăluie persoana celuilalt (cea mai nobilă realitate), care nu vrea să fie redusă la obiect și nu poate fi redusă la obiect. A se lărgi la nesfârșit, a nu rămâne lipit de un lucru mărginit. Nimic n-ar trebui să oprească mintea să se întindă, să crească în conținutul ei, să îmbrățișeze totul. Simțurile sug: prunci. Simțuri = noțiune complexă, holografică. În artă, nu există singurătate, eu psihologic, spațiu gol, vid, „țipenie”. Corpul se odihnește, scufundat până peste cap în fotoliul cu braț. Mingea bătută de pământ sare în sus. Numai camera surprinde „portocala”. Nu-mi pot judeca propria frumusețe. Explozie. Ne aflăm la mijlocul drumului. În artă, toți oamenii se aud de la aceeași distanță și din același punct (din față), deși acțiunea continuă să se desfășoare. Ca și din muzică: sunetele (mai joase sau mai înalte, provin din același punct, din aceeași sursă sonoră, stereofonică, învăluitoare). Singurătatea ca boală („țipenia”) se destramă. Crescendo și variație liberă. Muzica e gata să-și dea drumul fără complexe, o să năvălească încoace! În artă, auzul se apropie fără teamă că o să fie călcat de tren.

Carmen Caragiu (1965-2015)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu