miercuri, 1 iulie 2015

Între moarte și Viață

Consecința păcatului este intrarea morții în materie, o dată cu care se manifestă în organism, ca un imperativ central, instinctul de conservare. Funcțiunile organice sunt angrenate în lupta pentru sinteza materiei vii și întotdeauna există un proces contrar care frânează și până la urmă anihilează această sinteză vie. Faptul că ne supraveghem alimentația e deja un semn al căderii; în mod normal funcțiunea organică e covârșită de sensul ei sufletesc, iar atenția e absorbită de această mișcare a totalității și conștiința nu mai e oprită în zborul ei de limitarea la conștiința corpului. În starea de cădere, pe bună dreptate putem spune că trăim în corp și primele care ajung la atenția noastră sunt semnalele de durere și plăcere care ne comunică informații despre starea corpului, și în primul rând despre eventualele disfuncționalități organice. O durere de măsea ne absoarbe total; în general, conștiința noastră devenită, după cădere, conștiință organică automată, cu reflexe de câine de pază, și-a pierdut în cea mai mare parte complexitatea și libertatea originare. Însăși preocuparea obsesivă de sănătate a devenit o mișcare anormală a conștiinței. Infrastructura corporală ne fixează gândul în nevoile ei proprii.
Trăim într-o lume în care obiectul însuși a „murit”, în care asistăm la proliferarea malignă a materiei moarte, în care opoziția între „viu” și „mort” e marcată de relativitate, întrucât aici viul a încetat să fie un „dat” necondiționat, ci este o sinteză sisifică realizată prin munca celulelor. Viul originar se situează, în primul rând, în afara împărțirii funcțiunii organice în catabolism și anabolism, și acest dualism la nivelul funcțiunii organice este marea anormalitate a prefacerii ei după Cădere, prin care se instituie nevoia alimentării „pentru a nu muri”. Ceea ce în starea primordială era un dat necondiționat (Viața), acum devine un deziderat, un scop al întregii atenții.
Într-adevăr, A NU UCIDE (chiar mai mult: a nu vătăma) e un deziderat al conștiinței, un gând total. Doresc să nu te ucid pentru că te recunosc și te iubesc, nu pentru a-mi fi  (exclusiv) mai bine, pentru sănătatea mea. Problema esențială, întotdeauna de ordinul CONȘTIINȚEI, care le include pe toate celelalte, este: ce pot face pentru tine, cum să te salvez. O separație deplină la nivel biologic între viață și moarte nu este, însă, posibilă, câtă vreme suntem cu toții muritori și purtăm în noi, cu toții, semințele morții. Robia celulelor aflate – oricum – în travaliul de sinteză a vieții, ca și cea a omului – rob, fără să vrea, al acelorași nevoi, deși pe alt plan – sunt realități de necontestat. Cancerul mușcă și din sfinți, nu numai din păcătoși. Maladia alienării cosmice are drept cauză esențială a nefericirii pierderea legăturii cu Dumnezeu și cu „sufletul lumii”. Starea de Rai nu e dezideratul sănătății veșnice și depline, căci în Rai sănătatea e un dat, nu un deziderat. „Omorârea” are la bază accentuarea unei tendințe sufletești pervertite, cea de „reificare” sau transformare în „obiect al consumului” egoist a unui element care trebuia păstrat în sfera comuniunii.  
Una din legile majore ale schimbării sufletești este să începi cu o mutație la nivelul conștiinței, cu „curățarea blidului pe dinăuntru”, altfel spus, lucrând asupra cauzei prime, acționând cu informația supra substanței. Biologia își are automatismele ei și luptând direct împotriva lor (în favoarea cărora Dumnezeu Însuși a lăsat „pogorăminte”) uneori se ajunge mai degrabă la dezastru, la o bulversare a naturii, a „răului necesar”, decât la remedierea sperată. A decreta metode sigure de sănătate e de cele mai multe ori o acțiune hazardată. Rezolvarea problemei de fond ține de motivarea afectivă a conștiinței, de nașterea pasiunilor sufletești. Aceste pasiuni sunt în măsură să stingă sau să „ațipească” în noi pofta orientată spre moarte, astfel încât prin suflet și corpul să se hrănească cu energii nemuritoare.  
Un scepticism luminat, plin de respect în fața suferinței și a morții universale, se va referi cu destulă rezervă și discreție la posibilitatea acțiunii asupra efectului (efectul morții și cel al bolii, cauzate de păcat, sunt oricum greu de controlat în sine, iar tocmai asta trebuie spus apăsat, pentru a nu induce speranțe deșarte!) A recunoaște cu onestitate și cu prioritate acest fapt cât se poate de experimental înseamnă a te situa în milă și în adevăr, a nu cere de la existența biologică precară și nefericită în sine ceea ce ea nu poate oferi, decât în mod foarte relativ, sub forța împrejurărilor. Evident, nu vom nega aici importanța pentru sănătate a hranei preponderent vegetariene.
Într-adevăr, Viața cea vie începe prin a recunoaște Logosul Vieții și taina naturii, ce trebuie iubită, înțeleasă și atrasă în comuniune cu omul. Reîntoarcerea la Viața universală implică și a re-învăța să relaționezi inteligent cu viața lumii și a practica înfrânarea de la ignorarea ei. Restul vine de la sine. Creșterea toleranței față de suferința universală, prin înțelegerea corespunzătoare a sensului ei, e o metodă de viață, poate singura, viabilă în orice împrejurare.

Carmen Caragiu (1965-2015)
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu