marți, 15 septembrie 2015

Chipul omului, numitor comun universal


În vechime, mistica naturii nu apărea integrată corpului gândirii creștine. Acest ultim pas, de recuperare creștină a menirii și destinului în veșnicie al naturii (urmând cuvintelor Sfântului Apostol Pavel), poate fi considerat ca ultima filă a Evangheliei ce se închide asupra istoriei și totodată se deschide asupra veșniciei. Harul Bunei Vestiri, darurile Sfântului Duh se revarsă asupra creaturilor, încât și natura  poate participa la sfințenie. Această înțelegere poate duce la un nou umanism, la o nouă concepție despre existență mult lărgită, care, depășind spre universalitate problematica omului, o va integra într-un context al aspirațiilor ce depășesc egoismul.
Oare nu prin redescoperirea naturii, prin înțelegerea aspirației ei spre părtășia la slava filială ca o aspirație spre realizarea propriului chip, omul are șansa să-și abandoneze egoismul și să redescopere infinitul, să-și redescopere cu alte cuvinte propriul său chip, ca numitor comun universal? Ce este omul? Mai mult decât o specie printre altele, este gena de filiație mistică dintre om și natură.
Iată-l și pe Găbișor. E ca un prunc ce tânjește să se ghemuiască în brațele mamei. Mama, al cărei prototip este Maica Domnului, reprezintă pentru ei ușa de intrare în Împărăție. Omul, pe măsură ce crește, învață să se descurce singur, dar ei, fiind copii eterni, nu pot. Nu pot fără mamă. Se simt paralizați, fără aripi, numai la gândul că ar putea fi abandonați. De aceea, tot ei știu să guste cel mai bine din nectarul iubirii materne. Când mama le citește dintr-o carte, chiar dacă nu înțeleg cuvintele, simpla ascultare a murmurului acelui glas care pentru ei înseamnă totul le dăruiește o fericire și o odihnă fără margini.
Taina iubirii s-a adâncit, tinzând să devină infinit mai cuprinzătoare. Prietenia atotcuprinzătoare, cuprinzând în cercul ei comuniunea cu cele mai umile făpturi ale firii, ia locul astăzi egoismului dominator și consumator. Tendința epocii este să sfărâme cercurile înguste și să expună cât mai mult omul libertății de explorare în necunoscut și întâlnirii cu Taina. Dacă vom înțelege că nu poate exista fericire adevărată clădită pe suferința altora, și că trebuie să ne jertfim pentru a fi fericiți împreună, atunci putem spune că deja am început să ne asumăm fericita Cruce a destinului hristic.

Carmen Caragiu (1965-2015)Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu