duminică, 6 septembrie 2015

Cum sari de la una la alta? (49)



Aud sângele din mine ca și cum s-ar prelungi pe o hârtie. „Din palmă adâncul nu curge, doar apa, doar apa”. Microsemnificația înlocuiește construcția mentală. Simți un nor care îți acoperă fața și pâlpâitul inefabil al buzelor. „A”-ul = spațiu lăuntric. Grația simțurilor curate. Întregul cosmos trece prin sacrificiu. A iubi un animal și a-i da un nume înseamnă a-l „personifica”, a-l smulge din categoria impersonală a speciei, a accede la esența lui personală. Dacă nu participi la ea, această esență rămâne ascunsă, nu ți se descoperă, pare inexistentă. Dar ce apare inexistent este doar „absent”. Adevărul referențial expulzează absența în imperiul non-existenței, instaurând opoziția brutală și simplistă între a fi și a nu fi. Adevărul participativ recunoaște opoziția moale, digestă, fluidă, între absență și prezență. E un fel învăluit și complex de a vedea lucrurile. Omul se mișcă între absență și prezență, nu între existență și inexistență. Inima are ciudata capacitate de a învia cuvintele, de a face ca semnificațiile lor abstracte să nu ni se mai pară goale, neconvingătoare, îndepărtate. Poezia este viața cuvintelor. În poezie, cuvintele în sine sunt ca lucrurile. Ele nu mai fac trecerea spre adevărul referențial, ci funcționează ca substitute ale nevăzutelor, care se văd prin participarea inimii. Cuvintele atrag realul. A participa la lucrurile care nu se văd acum și aici (a pregusta). A trăi în curăție cu lucrurile și cu cuvintele. „Îndrăgostindu-te, vei vedea”. Dragostea înseamnă întrupare în celălalt, euharistie. Iubirea preschimbă „neantul” absenței în prezență.

Carmen Caragiu (1965-2015)




Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu