miercuri, 27 mai 2015

Despre inspirația dragostei


Legătura intimă dintre două ființe ce se iubesc. Chipul ființei iubite sau iubitoare primit în mine îl trăiesc ca pe o adevărată susținere sau întemeiere a vieții reale. Bucuria de a avea chipul ființei iubite mereu în cuget. Iubirea imaginativă. Dacă ar lipsi imaginația, chipul fiecăruia s-ar învârtoșa și și-ar pierde frumusețea. Când imaginația se oprește, s-a stins iubirea. Forța imaginației e iubirea, și forța iubirii e imaginația. Ele au o putere creatoare reală. Kierkegaard: „Cine nu poate iubi, nu se poate revela sieși”. Când primim iubirea, parcă ni se topește ființa, parcă ni s-ar sparge, parcă am leșina dacă ar ține mai mult și ar spori în intensitate. Acest lucru nu s-ar întâmpla dacă totul ar veni prin natură (din cuprinsul firii cu care suntem conaturali) și ar ține de natură. Inspirația dragostei își are o sursă infinită în Absolutul-Persoană.

Carmen Caragiu (1965-2015)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu