duminică, 7 iunie 2015

Despre blândețe

Blândețea ni se înfățișează cu chipul mistic al Păsării. Blând este porumbelul. Blândă este în esență întreaga natură. Blândețea este fondul cel bun, îngeresc, al firii. Firea dintâi este blândă. Dar chiar și natura „căzută” și-a păstrat blândețea. Ea suferă în tăcere, uită imediat răul și e capabilă de o credincioșie nețărmurită față de om. Blândețea este o adiere mistică venită din fondul paradisiac al firii. Blând este mielul dus la tăiere. El își păstrează până la capăt inocența, necunoscând răul și adversitatea. Se ghemuiește ca un copilaș până și în brațele junghetorului său. O asemenea inocență a firii e menită să zdrobească inima împietrită a omului. Blândețea este privirea nevinovăției absolute. Seamănă cu cea mai curată oglindă din câte există. Ochii ucigașului evită întâlnirea cu ea, pentru că nimeni nu suportă să privească în față iadul.
Blândețea vine din rai, dinaintea luptei pentru existență. Ea este aptitudinea firii de a se lăsa odihnită pe aripile Duhului, purtată de Duh. Strâns legată de blândețe este viața imaginației. Animalele au multă imaginație, de aceea se joacă mult și frumos. Își fac din orice lucrușor un culcuș și o lume a fanteziei. (Blândețea se mulțumește, astfel, cu puțin, nu este cârcotașă.) Sub ochii lor, lumea se transfigurează subit. În ființa lor, interiorul și exteriorul tind continuu să se sincronizeze. Aceasta este trăirea fericită dinaintea polarizării creației în bine și rău.
Altfel decât omul, animalul nu se naște cu trufia vieții. De aceea necuvântătorul a putut deveni un simbol al lui Hristos, care este în sine și dintotdeauna blând. El este smerit cu duhul, nu prin exercițiul de fier al voinței, cea scindată între bine și rău.
Blândețea este o calitate a naturii, acea natură paradisiacă având în sine odihna sincronicității ca mod de a fi al totalității. Smerenia, însă, pentru om este și un exercițiu de voință, deci, o nevoință. Dar fondul acestei voințe trebuie să fie blândețea, adică intuiția armoniei universale. Lupta cu duhul trufiei nu se dă cu armele urii, ale mâniei, strict cu voința de a învinge. Nu. Pe câmpia nesfârșită a blândeții primăvăratice, luptătorul se odihnește și simte în fibrele ființei lui toată pacea ierbii. Ascultând această pace nespus de melodioasă a firelor de iarbă și a întregii naturi, abia atunci cel ostenit de războaie își recapătă puterile. În contact cu blândețea firii, smerenia devine deplină, căci și-a regăsit substanța, care este fondul ontologic al iubirii universale.

Carmen Caragiu (1965-2015)Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu