luni, 8 iunie 2015

Taina detaliului – „micuțul cel mare”


Matematica este una din „hainele de piele” de care se vorbește în comentariile creștine. Universul căderii este un univers construit matematic, pe care îl reflectă logica formală. Un cosmos care există sub lege, nu sub har: iată singura lume în care muritorii își duc viața, o lume supusă, indiferent de spațiu și timp, unei legi, unei ecuații inflexibile, care nu cunoaște variația vie a harului. Această lume moartă, care are legea în loc de chip, formează obiectul științei. Tendința de matematizare a științei este adecvată esenței matematice a existenței cantitativizate. Calitatea e multiplă, cantitatea e mereu una. Pluralismul ontologic ține de calitate și de universul personal, pe când unitarismul ontologic ține de contragerea cantitativă a multiplului în unitatea impersonală a legii. Spațiul devine unul, iar acest „unul” nu corespunde „nimănui”, decât legii. Legea este în esență matematică, iar matematica este abstracția vieții.
Lumea înviată cunoaște, însă, un proces intim de de-matematizare a structurii ei profunde materiale. Variația inedită ia locul legii. Indeterminare, impredictibilitate, imprevizibilitate, creativitate, libertate: iată trăsăturile noului chip al existenței, pe care nici o logică formală și unitară nu o mai poate cuprinde.
Nu-i întâmplător faptul că pentru majoritatea oamenilor matematica e greoaie și nesuferită. Copiii își „muncesc” creierul ca să o învețe. Matematica nu ține nici de esența, nici de necesitatea eternă a existenței, ea reflectă doar accidentul căderii, constrângerea legii.
Din contra, arta redă sufletului libertatea și materiei creativitatea, prin de-matematizarea trăirii umane.
Că animalele nu știu și nu pot învăța matematică, nu-i un semn că sunt proaste, ci mai degrabă avem aici de-a face cu natura de „copil paradisiac” care se ascunde în fiecare necuvântător, „ignorant” în chip fericit, ignorant în ale răului și profund intuitiv în privința binelui. De pildă, necuvântătorul, animal, plantă, chiar și orice lucru existent este profund receptiv la semnalele muzicii armonioase, spirituale. În sufletul acestora, există pururi un colțișor de rai intact, în care nu a pătruns chipul morții. Abstracția goală de viață, gândirea interesată, calculată matematic nu contaminează viața animalelor. Sufletul lor nepoluat, ca o pădure virgină încărcată încă de oxigenul vieții veșnice, este o mare binefacere pentru omul care ia cunoștință de el.
Despre hainele încifrării matematice a existenței, despre enigma matematică a căderii materiei, vom încerca o descifrare în comunicarea următoare.
Materia eshatologică nu mai poate fi descrisă prin tabloul chimic al elementelor, fie el și cu căsuțe goale, cum era tabloul lui Mendeleev. Fier, argint, cupru, zinc, etc. – acestea erau varietăți materiale în cadrul unitarismului legii, cel ce impunea existența claselor cantitative, cu un număr restrâns și uniform de caracteristici și posibilități combinatorii. O lege impersonală dicta existența elementului și a structurii. Un fapt miraculos care rămânea de constatat, ca atare, era trecerea de la fizică la chimie, de la chimie la biologie, de la anorganic la organic: acest elan integrator-ascensional al materiei către structuri ale întregului diferite de caracteristicile părții izolate.
În chimie, mai ales, experiențele promiteau surprize și elemente palpitante, pentru că dincolo de constrângerea de fier a legii se întrevedea disponibilitatea de a se căuta și a se uni, atrase de un elan antientropic. Experiența punea în evidență legea irezistibilă a combinației și sensul ei abia întrevăzut, care era Forța Vieții: de la structura simplă la cea complexă, cu o sugestie de progresie infinită și indefinită... În acest sens, chimia rămâne, totuși, o știință deschisă spre viață.
Cum spuneam,  tabelul lui Mendeleev e insuficient și chiar cu totul nepotrivit pentru a descrie materia eshatologică.
Acolo unde Viața nu se mai bizuie pe necesitate materială, ci pe Har și pe puterea sufletului, în acea formă de existență relațiile de determinare logică, de tip matematic, ce odinioară stăteau la baza materiei și a vieții, ele încetează. Unde nu mai există necesitate deterministă, survine explozia creatoare. Asistăm, în universul eshatologic, la explozia lumii calității. Aici, e ca și când atributul devine substantiv. Calitatea e ea însăși substanță, nu un accident al acesteia! Amprentată de suflet, materia reține în structura ei intimă și individuală vibrația unicității, prin care a depășit legea impersonală. Lumea calității impregnează materia până în străfunduri. Ca într-un material artistic, aici dormitează „Galateea”, viața expresiei spirituale și personale, totodată.
În lumea căzută, calitatea este subordonată cantității, așa cum atributul sau detaliul sunt înghițite de tipul abstract la care se raliază. Un măgăruș verde este „măgarul”, măgarul este animal, animalul este o formă de viață biologică, biologia, la rândul ei, este chimie, iar chimia se reduce la fizică. Această ascensiune teoretică în sens abstract, de la viață la scheletul vieții, de la forma individuală la categoria generală și goală, este contracarată, în viața eshatologică, de o mișcare în sens opus, prin care tot universul converge spre viața unui detaliu.
Astfel încât, măgărușul cel verde, unic și prin culoarea lui, este atât de unic încât poate fi numit, în chip poetic, și „verdele cel măgăruș”, într-atât de mult individualul transcende tipul! De fapt, aceasta este și o taină majoră a artei. Taina detaliului, care este „micuțul cel mare”...

Carmen Caragiu (1965-2015)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu