marți, 30 iunie 2015

Zbor

motto: „Ca să putem zbura, trebuie să învățăm să ne lăsăm pe spate...”
Lasă-te încet pe spate și de ți se face teamă
Pune-ți sprijinul în coate și aține-te în ele...
Ceafa strânsă-n părul moale află pavăză în guler
Ca un melc în cochilie, temător de cele rele.
Dar când tâmplele zvâcnindu-ți simt o dulce amețeală,
Iar piciorul vrea să lase de sub talpa lui pedala,
Nu te teme dacă lumea într-o parte se răstoarnă
Precum un șuvoi de plete, fluturând ca Niagara...
Având velele întinse, sufletul pe marea vieții
Își dă drumul să plutească, să se-mbete de răcoare.
Nu te teme, dacă moartea îți sărută tâmpla goală,
Când o viață mai înaltă din abis îți dă târcoale!

Carmen Caragiu (1965-2015)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu