duminică, 28 iunie 2015

Sub imperativul iubirii sau despre rațiunea de a fi în universul eshatologic al „obiectului înviat”Dragii mei,

Să vă întărească Dumnezeu și să aveți sprijin din partea naturii, pentru a avea sănătatea trebuincioasă activității voastre. Căci dacă o iubim și dacă ea simte că fapta unui om atinge și natura, fiind întoarsă cu dragoste spre sufletul ei, în acest caz natura luptă împreună cu noi și ne rămâne benevolentă. Suferim mai puțin, suntem mai echilibrați organic, avem un tonus psihic mai bun în viața de zi cu zi, întâmpinăm mai ușor moartea, căci sufletul se desparte mai ușor de un corp pe care patima noastră nu l-a întemnițat. Ca un sclav batjocorit și oprimat ani în șir și care în momentul evadării se simte animat de fulgerătoare gânduri de revanșă, în mod similar, natura ne „judecă” și ne pedepsește ea însăși în momentul morții. Să învățăm să o iubim, să avem relații bune, de prietenie, cu ea, până când vom accepta – sub imperativul iubirii – să o înfiem. Acest prieten sau acest fiu iubit ne va fi de mare ajutor în clipa despărțirii sufletului de corp. Ca o coajă ce se desprinde ușor de pe o rană vindecată, un corp fericit se va da la o parte cu bunăvoință, pentru a-i face loc să treacă sufletului care i-a fost prieten.
Atunci natura va avea cuvinte atât de bune despre voi, aici, sus, în cer! Păsările cântă faptele voastre. Să lucrăm fericiți pentru bucuria lor de vestitori în cer ai Evangheliei Universului Înfierii.
Toți cei trecuți la cele veșnice, care v-au fost rude pe pământ, gustă acum din această fericire miraculoasă pe care o au în momentul când sufletul lor e purtat pe aripile obiectului „înviat”. Seamănă totul cu o muzică ce nu se mai sfârșește, cu un zbor infinit și, în potență, cu infinite deschideri creatoare. Rezonanța universală se răsfrânge în creier ca o trepidație vindecătoare, ca o biruire definitivă a dizarmoniilor, realizată prin sincronizarea tuturor emisiilor cerebrale și psihice.
Un muzician ca Mozart era, ca pianist, celebru prin gradul înalt de relaxare a mâinii stângi, cu care cânta la pian, alături de dreapta. Această relaxare deplină pe partea stângă a organismului marchează o mutație și o prefacere a centrului de putere în trup. De obicei, a acționa – în mod instinctiv, desigur, sau în mod automat – predominant cu partea dreaptă e simptomul caracteristic al manifestării ego-ului biologic, cel pentru care dreapta joacă rol de pavăză, de instrument de apărare sau de acțiune, sau de organ de control. Suntem foarte bine consolidați pe partea dreaptă, în detrimentul celei stângi, tocmai pentru că dreapta a devenit centrul acțiunii vigile a omului, centrul atenției lui critice și al acțiunii exterioare, prin care instinctul de conservare, în primul rând – mai apoi, cel de dominație, prin voință – se poate manifesta în lume. Dreapta este, în acest caz, la propriu și la figurat, „mâna-de-fier”.
STÂNGA este comandată, însă, de acea hemisferă cerebrală în care domnesc emoția, iubirea, interiorizarea... Numai printr-o slăbire a atenției în exterior (vorbim de exteriorul lumii căzute) putem savura deliciile unei transe estetice. Relaxarea pe partea stângă (a inimii) implică și o nouă repartiție a centrilor de putere, printr-o mutație a puterii de viață în obiect. Funcția dominatoare a dreptei poate fi justificată pragmatic într-o lume în care „obiectul mort” e adesea un factor entropic, o piedică a vieții, piedică ce se cere cu insistență dominată printr-o „mână de fier”, dar această funcțiune își pierde însăși rațiunea de a fi în universul eshatologic al „obiectului înviat”, a cărui libertate cucerită slujește de acum înainte exclusiv Vieții, și nicidecum morții! La nivelul relației noastre cu obiectul, nu mai e nevoie de un set de acțiuni prevenitoare sau reparatoare în noile condiții în care conflictul subiect-obiect, viu-mort a fost pe deplin depășit și când universul însuși cunoaște în el însuși o relaxare profundă.
Polifonia din muzică exprimă atingerea acestui echilibru inefabil, între interior și exterior, manifestat ca o legănare fericită, și același lucru se simte și din faptul că unele linii melodice, peste care sunt suprapuse altele, curg parcă la limita vigilității noastre, astfel încât nu e nevoie de încordarea auzului (de un factor de control) pentru a le auzi. Este ca și când acționăm în același timp odihnindu-ne profund, ca și ațipiți, pentru că pozitivarea mișcării obiectului – această fericită legănare – ne-a luat de pe suflet cea mai grea povară, aceea a conflictului nostru ancestral cu lumea căzută, cu apăsarea morții. Din organism a dispărut, în momentul de grație al muzicii, orice stare de alarmă, de stress. În muzică, unele lucruri par că se întâmplă în mod abia sesizabil, la limita conștiinței, ca o stare de freamăt abia deslușită, și miracolul muzicii rezidă tocmai în complacerea noastră deplină în taină și în necunoscut, fără să ne temem de elementele aparent străine și fără să forțăm, cu orice preț, clarificarea lor. O cu totul altă atitudine o manifestă psihologia determinată de cădere, când orice semnal necunoscut, străin sau vag, generează în noi automat o stare de distanțare și de continuă ciulire a auzului, semn de respingere preventivă, până la identificarea „elementului străin” și, posibil, „dușmănos”, care ne dă târcoale. Mintea căzută, excesiv de raționalistă și, în fond, aridă, nu tolerează necunoscutul, misterul, în care vede un potențial pericol.
În muzică, faptele se petrec parcă invers decât în psihologia cu care suntem obișnuiți. Secretul ei e „alipirea”. Aici misterul e lăsat să trăiască și să se dezvăluie treptat și dens, după ritmuri de poveste. Percepția devine foarte fină, în măsura în care nu o tulbură nici un element străin. Durata trăirii e plină de substanță. Adâncirea în semnificație nu cunoaște limite. Totul se bizuie pe încredere și pe o consonanță desăvârșite. Obiectul ne umple cu frumusețea și viața lui și spiritul se poate odihni – liber, dar nu  mai puțin activ – în contemplație.

Carmen Caragiu (1965-2015)


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu